Start

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna

Informujemy, że w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie przy ul. Wileńskiej 2/4 odbędzie się posiedzenie wyborcze Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A. 
Członkowie MKK zgodnie z Uchwałami Zakładowych/Międzyzakładowych Komisji Zakładowych proszeni są o przybycie wraz z ORYGINAŁAMI Uchwał Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych.

 Ze wiązkowym pozdrowieniem
Jan Majder

 

Zgłoszenie wyborów MKK - wejdź

Nowości w dokumentach

  • Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" Grupy PKP CARGO do Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie dodatkowej premii dla pracowników
  • Odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń
  • Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku

 

XXXVI Rocznica Głodówki Kolejarzy we Wrocławiu