Start

NOWOŚCI W DOKUMENTACH
Zapraszam do zaglądania do działu "DOKUMENTY" gdzie można znaleźć między innymi:

  • Porozumienie płacowe z dnia 26 czerwca 2017 r.
  • Pismo Zarządu PKP CARGO S.A. nr: CCLR.072.22.2017.1 jako odpowiedź na wystąpienie Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność"
    w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za okres choroby
  • Rekomendacje Zespołu  powołanego Decyzją Nr 78 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.  
    z dnia 4 listopada 2016 r. dla Sygnatariuszy ZUZP: 
  • Protokół nr 10 do ZUZP - PROJEKT